francelocationvacances.be Français Rentaholidayhouseinfrance.com Nederlands rentaholidayhouseinfrance.com English
  Zich inschrijven frankrijkvakantieverhuur.be
frankrijkvakantieverhuur.be verhuur vakantiewoningen Frankrijk verkoop vakantiewoningen Frankrijk verhuur villa's Frankrijk
frankrijkvakantieverhuur.be Home       Verwittig mij       Advertentieabonnementen       Hoe werkt het?       Adverteren       FAQ       Contact frankrijkvakantieverhuur.be
frankrijkvakantieverhuur.be
INLOGGEN
Gebruiker
Paswoord
Nieuwe gebruiker,
klik hier!

Paswoord vergeten!
frankrijkvakantieverhuur.be
 
frankrijkvakantieverhuur.be
ZOEKEN
Te huur/Te koop
Regio
Stad
Woningtype
Slaapkamers Badkamers
Zwembad
Sorteren per
frankrijkvakantieverhuur.be
 
frankrijkvakantieverhuur.be
MENU

frankrijkvakantieverhuur.be

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Frankrijkvakantieverhuur.be geeft de bezoeker/huiseigenaar aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ermee in te stemmen. Deze voorwaarden zijn een onafscheidelijk onderdeel van deze website.

Begrippen:

1. Frankrijkvakantieverhuur.be is een activiteit van ASW Translations, Kouterbaan 47 te 1861 Wolvertem (België) die deze website aanbiedt als woonportaal.
2. De website is geregistreerd onder de naam Frankrijkvakantieverhuur.be
3. Bezoeker: internetsurfer die deze website bezoekt
4. Klant: iedere huiseigenaar die zich registreert bij Frankrijkvakantieverhuur.be om gebruik te maken van de diensten die door Frankrijkvakantieverhuur.be worden aangeboden.
5. Advertentie: het op de website Frankrijkvakantieverhuur.be kenbaar maken van een verhuring of een verkoop van een pand dat zijn eigendom is – hem werd toevertrouwd.
6. Pand: vakantiewoning, gîte, villa, appartement, flat, chalet, … dat voldoet om als vakantieverhuring te worden verhuurd.
7. Verhuurder: in principe de eigenaar van het pand of iemand die de opdracht van de eigenaar gekregen heeft hiervoor in te staan.
8. Huurprijs: de opgegeven prijs die de eigenaar tijdens de verhuurperiode vraagt.

Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere bezoeker, klant, eigenaar die adverteert op Frankrijkvakantieverhuur.be of deze site bezoekt.
Daar waar voorwaarden vermeld staan, dienen deze gelezen en aanvaard te worden.

Artikel 2: Aanbieding van dienstverlening

Doel van de website Frankrijkvakantieverhuur.be is op te treden als contactpersoon tussen de eigenaar van een pand (in het buitenland) en personen die op zoek zijn naar een te huren vakantieverblijf. Zowel individuele eigenaars als agenten kunnen van deze diensten gebruikmaken.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Frankrijkvakantieverhuur.be is niet verantwoordelijk voor ontbrekende of foutieve informatie in de websites van de eigenaars die op zijn website adverteren.
Wij treden enkel op als tussenpersonen tussen de huurder en de eigenaar en kunnen dus geen controle uitoefenen op de echtheid van de gegevens die in de advertentie van de eigenaars worden verstrekt.
Mocht een huurder van een vakantiepand klachten hebben, dan kan Frankrijkvakantieverhuur.be niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld en dient hij zich rechtstreeks tot de eigenaar te wenden.
Frankrijkvakantieverhuur.be is niet aansprakelijk voor enige schade die zou voortkomen uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een overeenkomst of afspraak tussen de eigenaar en de huurder. Frankrijkvakantieverhuur.be is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 4: Advertentie

Het feit dat de klant een advertentie op Frankrijkvakantieverhuur.be plaatst, betekent automatisch dat hij de algemene voorwaarden en de andere voorwaarden gelezen en goedgekeurd heeft. Dit houdt ook in dat hij de wettige eigenaar van het pand is en dat hij het recht heeft naar goeddunken over het pand te beschikken.
De klant verzekert dat de door hem gegeven informatie correct, naar waarheid en volledig is. Hij moet erop toezien dat de uitwisseling van gegevens geen virussen bevatten.
De klant vrijwaart Frankrijkvakantieverhuur.be voor aanspraken van derden indien aan deze garantie niet wordt voldaan.
De advertentiedatum gaat in op de datum van het verschijnen ervan op de website en geldt voor 1 jaar dag op dag.
Frankrijkvakantieverhuur.be kan te allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen.

Artikel 5: Prijs van de advertenties

De prijzen zijn expliciet aangegeven in Euro, Bevindt u zich in het buitenland, dan wordt een factuur inclusief BTW opgesteld. De betalingstermijn is 10 dagen na de factuurdatum.

De prijzen kunnen jaarlijks worden herzien. De adverteerder wordt 1 maand op voorhand verwittigd van de vervaldatum van zijn advertentie. Indien de klant niet het verschuldigde bedrag op de overeengekomen termijn betaald heeft, heeft Frankrijkvakantieverhuur.be het recht zijn advertentie van de website te halen, zonder dat enige schadevergoeding dient betaald.

U vindt de prijzen voor de verschillende abonnementen in Advertentieabonnementen.
Agenten gelieve ons te raadplegen voor vakantiedorpen of meerdere panden.

Artikel 6: Geschillen en klachten

Huurder: voor klachten over het gehuurde pand moet u zich rechtstreeks wenden tot de huiseigenaar.
Eigenaar: voor opmerkingen of klachten over de advertentie, moet u per e-mail contact opnemen met Frankrijkvakantieverhuur.be. Het tijdelijk uitvallen van de website of andere gevallen van overmacht kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Mocht dit echter langdurig zijn, dan kan een verlengtermijn van de advertentie in onderling overleg worden overeengekomen.
Eventuele geschillen zullen worden behandeld door de Rechtbanken van Brussel.

Artikel 7: Privacy

Frankrijkvakantieverhuur.be houdt enkel gegevens bij die betrekking hebben op het aantal bezoeken en meer algemene gegevens. Wij geven het adressenbestand niet door of verkopen het niet door aan derden.

BELANGRIJKE OPMERKING:

De vertalingen gemaakt door ASW Translations blijven de eigendom van ASW en mogen niet worden gekopieerd of op enige andere wijze worden gebruikt zonder de toestemming van de eigenaar.

rentaholidayhouseinfrance.com

 
©2008-2012 Frankrijkvakantieverhuur.be - ASW Translations - VAT BE 745.167.460
Algemene voorwaarden - Ontwikkeld door EDP Web Design